No alt text
Uludağ Enerji

Kalite Politikamız

Biz, Uludağ Enerji, ısı pay ölçer okuma ve paylaşımı hizmetlerinde önde gelen bir yetkilendirilmiş ölçüm şirketi olarak, en yüksek kalite standartlarını ve müşteri memnuniyetini sağlamayı taahhüt ederiz. Bu amaçla, aşağıdaki kalite politikasını benimsemiş bulunmaktayız:

1. Doğru ve Güvenilir Ölçümler: Müşterilerimize doğru ve güvenilir ısı pay ölçüm verileri sunmayı taahhüt ederiz. Ölçümlerimizin doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini sürekli olarak izler ve iyileştiririz.

2. Yasal ve Düzenleyici Uyum: İş süreçlerimizi ilgili yasal yönetmeliklere ve düzenleyici gereksinimlere bağlı kalacak şekilde yönetiriz. Yetkilendirilmiş bir ölçüm şirketi olarak, tüm geçerli standartlara ve yönergelerine tam uyum sağlamayı amaçlarız.

3. Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti, işimizin temelidir. Müşterilerimizin taleplerini anlamak ve çözüm üretmek için devamlı iletişim halindeyiz. Geri bildirimleri dikkate alır ve bu doğrultuda hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiririz.

4. Eğitim ve Gelişim: Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmek ve teknik bilgi düzeylerini yükseltmek için belli aralıklarla gerekli eğitimleri sunmaktayız. Personelimizin kalite standartlarına uymasını ve müşteri memnuniyetini sağlamasını teşvik ederiz.

5. Sürekli İyileştirme: Saha çalışmalarımızı ve iş süreçlerinin işleyişini sürekli olarak gözden geçirir, iyileştirir ve en iyi uygulamaları benimseriz. Kalite yönetim sistemlerini etkili bir şekilde kullanır ve sürekli iyileştirme yaklaşımını destekleriz.

6. Etik Değerlere Bağlılık: İş etiği ve dürüstlük ilkelerine sıkı sıkıya bağlıyız. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla açık ve şeffaf bir iletişim sürdürmek için çaba gösteririz.

 

Bu kalite politikası, Uludağ Enerji çalışanlarına ve iş ortaklarına rehberlik etmektedir. Müşteri memnuniyetini ve kaliteyi korumak için birlikte çalışarak, ısı pay ölçer okuma ve paylaşım alanında liderliğimizi korumaya devam edeceğiz.

 

Uludağ Enerji A.Ş.