Isı Pay Ölçer Nedir?

Isınma ihtiyacını merkezi ısınma sistemiyle karşılayan bina ve sitelerde kullanılan Isı Pay Ölçüm, her dairenin yalnızca tükettiği enerji miktarınca ödeme yapmasını mümkün kılan sistemin adıdır. Sistem sayesinde ayrıca, hem binanın tükettiği toplam enerji miktarında hem de ayrı ayrı her bir dairede tüketilen yakıt miktarında ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Isı Pay Ölçer cihazı ve termostatik(ısıdenetir) kontrol vanası monte edilmiş kalorifer petekleri üzerinden işlerlik kazanmakta olan sistem, binadaki daireler arasında daha adil bir ödeme dağılımı sağlaması yanı sıra kullanıcıların kişisel ekonomilerine sağladığı katkı nedeniyle de tercih edilmektedir.

Türkiye’de Isı Pay Ölçüm sistemi -yurt dışında olduğu gibi- hukuki bir zorunluluk olarak uygulanmakta olup pay ölçer sistemi uygulamasına uygun olmayan projeler ilgili mercilerce onaylanmamaktadır. 

isi-pay-olcer-1

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince yayınlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’’ bu konu kapsamında yayınlanmıştır ve belirleyici hükümler içermektedir.Söz konusu yönetmelik gereğince bina ya da sitedeki mesken sakinlerinin karşılamakla yükümlü oldukları ortak giderlerin oranı %30’dur. Buna göre, bina içindeki tüm daireler tükettiği enerji miktarına bakılmaksızın binanın toplam enerji giderinin %30’unu paylaşmaktadırlar. Kalan %70’lik bölüm ise dairenin kendi harcadığı enerji oranınca karşılanmaktadır.

Ancak kullanıcıların bu sistemi tercih etmeleri yalnızca kanuni yükümlülüklere bağlanmamalıdır. Çünkü Isı Pay Ölçer cihaz kullanımı, ciddi boyutlarda ekonomik avantajları ve kullanım kolaylıklarını da beraberinde getirmektedir. Açıklanmakta olan sistem sayesinde her bir dairenin harcadığı enerji miktarı ayrı ayrı tespit edilebilmekte, bununla birlikte Isı Pay Ölçer cihaz kullanımı ile her bir kullanıcının yakıt giderlerinde %25’e varan enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Gelin biraz da sistemin nasıl çalıştığından bahsedelim.

Isı Pay Ölçer Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Sistem iki parçadan oluşmakta; elektronik gösterge ekranı bulunan Isı Pay Ölçer cihazı ile kalorifer peteğindeki vana yerine takılan Termostatik Kontrol Vanası. Isı Pay Ölçer, kalorifer peteğinin harcadığı enerji miktarını dijital bir ekran üzerinde gösteren cihaza verilen isimdir. Bu cihazla aynı peteğe monte edilen TS EN 215 standartlarında Termostatik radyatör vanasıyla birlikte kurulumu sağlanmaktadır. Isı Pay Ölçer, takılı olduğu petek üzerinde kaç kalorilik enerji harcandığını anlık olarak kayıt altına almakta, üzerindeki ekran vasıtasıyla bu bilgileri kullanıcı ile paylaşmaktadır. Cihaz, monte edildiği radyatör peteğinin neden olduğu ortam sıcaklığını ölçme prensibiyle çalışmaktadır. Bunu, takılı bulunduğu radyatörün birim zamandaki sıcaklık ortalamasını, ortamın birim zamandaki sıcaklık ortalamasını ve radyatör peteğinin ısı iletim katsayısını ölçerek yapmaktadır. Sonrasında da söz konusu üç değişkene dayanarak ortama yayılan ısı miktarını hesaplamaktadır.

Termostatik Kontrol Vanası ise bulunduğu dairenin özel koşullarına uygun olacak şekilde ısının denetlenmesini ve sınırlandırılmasını kullanıcının kendi kontrolüne bırakan kontrol ünitesidir. Bu sayede daha konforlu ısınma koşullarında daha az ödeme yapmak mümkün olabilmekte. Termostatik Vanalar içerdikleri hassas termostat sitemleri sayesinde radyatörden geçen suyun debisini ayarlamakta, bulunduğu dairenin istenilen sıcaklıkta tutulmasını sağlamaktadırlar. Vana üzerinden ayarlanan oda sıcaklığı, verilen komuttaki değere geldiğinde radyatör vanası otomatik olarak kapanmakta ve radyatörün gereksiz şekilde çalışması önlenebilmekte. Ayrıca bu vana; güneş ışınları, ısı yayan elektronik ev gereçleri gibi nedenlerle oda içinde meydana gelen ani ısı artışlarında kendiliklerinden kısılarak gereksiz ısı tüketiminin önüne geçebilmekte, böylece enerji tasarrufu sağlayabilmektedir.

İlginizi çekebilir: Isı Pay Ölçer mi Kalorimetre mi Hangisi Daha Avantajlı?

Sistemin Avantajları ve Kullanım Önerileri

 

Isı Pay Ölçer, kullanıcılara kullanılan enerji miktarını denetleyebilme özgürlüğü vermesinin yanı sıra tüketilen enerjinin kişisel sorumluluğunun üstlenilmesini de teşvik etmekte. Üstelik, her mesken yalnızca tükettiği miktarda ödeme yapacağından kullanıcıları psikolojik olarak da rahatlatmakta. Çünkü adil olmayan ödeme yükümlülüklerinden kaynaklanan sorunları çalışma prensibi sayesinde çözüme kavuşturmaktadır. Böylece hem dairenin hem de apartman ya da sitenin daha tasarruflu bir enerji tüketimi yapmasını sağlamaktadır.

 

Isı Pay Ölçer kullanarak daha yüksek miktarlarda tasarruf sağlamak biraz da kullanıcı alışkanlıklarıyla ilişkili bir konudur. Meskenin kendi koşullarına göre değişen konfor sıcaklığı kullanıcı tarafından belirlendiğinden sistem sayesinde yüksek boyutlarda yakıt tasarrufu sağlanabilmekte. Bu noktada bazı küçük hatırlatmaları göz önünde bulundurmakta fayda var. Böylece sağlanacak olan tasarruf miktarını da katlayabilirsiniz. Mesken sakinleri tarafından bilinmesi gereken ilk konu cihazın asgari 15°C ayarında kullanılması gerekliliği. Yönetmelik gereği cihazı tamamen kapatmamak gerekiyor. Diğer bir önemli tavsiye, termostatik vanalarınızı her bir oda için ayrı ayrı ayarlama önerisidir. Yaklaşık bir değer olarak, meskeninizin sıcaklık değerini her bir derece düşürdüğünüzde ısınma maliyetinizi de %6 oranında azaltmış olacaksınız. Bina ve dairenin gelişmiş izolasyon ve yalıtım sistemlerine sahip olması tasarruf miktarını daha yüksek oranlarda artırabilecek diğer etkenlerdir. Binanın konumlandığı bölgenin iklimsel koşulları, binanın merkezi ısınma sisteminde kullanılan cihazların verimlilik durumu, binanın yalıtım durumu ve kullanıcı alışkanlıkları tasarruf miktarını ve ısınma kalitesini artıran diğer faktörler olarak göz önüne alınmalıdır. Bunlarla beraber, dairenizi havalandırırken termostatik vananın değerini en düşük ayara getirmeniz önerilmektedir. Bunu yapmadığınız takdirde sistem, odadaki ani sıcaklık değişimini radyatörde fazladan sıcak su dolaşımı yaparak tolere etmeye çalışacak, bu durumda da daha fazla yakıt tüketilmesine neden olacaktır.

 

Isı Pay Ölçer cihazları ve termostatik vanalar pil ömürleri boyunca fazladan bakıma ihtiyaç duyulmaksızın sorunsuz şekilde çalışacaklardır. Cihazın takılı olduğu petek çevresinin otuz santimetre kadar açık bırakılması ortam sıcaklığının cihaz tarafından doğru şekilde algılanabilmesi için yeterli bir önlemdir. Ek olarak, yıllık periyotlarla binadaki radyatör bilgilerinin yer aldığı montaj kartlarının kontrol edilmesi önerilmektedir. Böylece, olası sistem kaçaklarını fark edebilmek adına yeterli olacak bir önlem almış olacaksınız.