Isı Paylaşım Yönetmeliği ve taraflara yüklediği sorumluluklar

Son yıllarda tüm dünya devletlerinde enerji maliyetlerinin düşürülmesi öncelikli meselelerden birisi haline gelmiştir. Bir yandan fosil yakıtlarda yaşanan kaynak kıtlığı; diğer yandan fosil yakıtlarının çevreye verdiği zarar, hükümetleri alternatif enerji kaynakları bulmaya ve enerji verimliliği konularında önlemler almaya zorlamıştır.

Bu önlemlerden birisi de belirli büyüklüğe sahip yapılarda merkezi ısıtma sistemine geçilmesinin zorunlu kılınması olmuştur. Bu nokta da merkezi ısıtma kullanılan yapılarda adil bir faturalandırmanın yapılması ve verimliliğin arttırılması ayrı bir önem kazanmış ve bu konuda kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.

 

Isı paylaşım yönetmeliği, asıl adıyla merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik de bu kanuni düzenleme ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla hazırlanmış ve 2008 yılında yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 23/6/1963 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Isı Paylaşım Yönetmeliği  ile amaçlanan hedefler

Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezi veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhi sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhi sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik ile bağımsız bölümlerin her birinde ayrı ayrı sayaçlar kullanılarak enerji tüketim miktarlarının belirlenmesi ve buna göre faturalandırılması amaçlanmıştır. Her birimde ayrı ayrı kullanılacak sayaçlar sayesinde bağımsız bölüm kullanıcıları kendi tercihleri kadar ısınabilir ve bu miktarda fatura öderler.

Yönetmeliğin getirdiği yeni sistemle birlikte ısı paylaşım sisteminin kullanılması ile birlikte en az %15 enerji tasarrufu sağlandığı hesaplanmıştır. Yönetmeliğin takibi şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bakanlık bu konuda yeni tedbirler alarak merkezi ısıtma sisteminden ferdi ısıtma sistemine geçişi daha da zorlaştırmayı hedeflemektedir.

Adı geçen yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan “Isı tüketimini ölçmek için ilgili standartları sağlayan ısı sayaçları veya ısı ölçerler kullanılır…” ifadesinden de anlaşılacağı üzere ısı pay ölçerler kullanılarak bağımsız birimlerin kullandığı enerji miktarı belirlenir ve bu veriler sayesinde faturalandırma yapılabilir. Burada yapılacak ölçümler Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olarak yapılır. Yine bu ölçümlerde kullanılacak olan cihaz ve ekipmanların kalibrasyon ayarları aynı kanunca yetki verilmiş kurum ve kuruluşlarca yapılır. Ölçüm ekipmanının muayene ve kalibrasyonlarının düzenli bir şekilde yapılmasının kontrolünden ise bina sahibi, bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisi sorumludur.

Tasarruflarınızı arttırmak ve konforlu bir ısınma için Termostatik Radyatör Vanası Nedir ve Nasıl Çalışır? yazımızı inceleyebilirsiniz.

Isı Paylaşım sisteminde hesaplamaların yapılması

Öncelikle yönetmeliğin 5. maddesinde açıklanan 15 °C kuralının mantığını ve bu kurala neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayalım. İlgili yönetmeliğin 5. maddesine göre bağımsız kısım kullanıcıların kendi sıcaklıklarını minimum 15 °C’ye kadar düşürülebilir. Bu madde ile amaçlanan bağımsız kullanıcıların vanalarını tamamen kapatarak ısı paylaşımına dahil olmaktan kaçınmalarının önüne geçilmek istenmiştir. Nitekim binalarda kullanılan termostatik vanalar sayesinde bağımsız bölüm sıcaklığının 15 °C’nin altına inmesi mümkün değildir. Bu sayede her bir paydaş en az kullanımla birlikte sistem kayıpları, asgari ısınma ve ortak kullanım yerleri ile işletme giderlerine kendi payınca katımakla mükelleftir.

Isı pay ölçerler sayesinde hesaplamalar ise ilgili yönetmeliğin 8.maddesine uygun olarak yapılır. Bu maddeye göre merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin %70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin %30’u ise ortak kullanım alanları ile sistem kayıpları olarak öngörülür ve asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılması ile faturalandırılır. Yine aynı maddenin devamında hesaplamada kullanılacak formüller paylaşılmıştır. Konunun daha iyi anlaşılması adına formüllerin detayına girmeden basit bir örnek vererek, hesaplama yapalım.

Merkezi ısıtma sisteminin kullanıldığı bir apartmanda 10.000 Tl’lik bir ısınma faturamız var diyelim. Bu apartmanda toplam kapalı alanımız ise 1000 metrekare ve sayaçlarda toplam 7000 kWh lık enerji kullanımı mevcut. Yönetmeliğin 8. maddesi bize der ki bu faturanın %30‘u sistem kayıpları ve ortak kullanım alanları için hesaplanır. Toplam ısınma giderlerinin %30’u 3000 TL olarak hesaplanır. Buradan 3000/1000 den metrekare başına 3’TL lik bir kayıp kaçak ve ortak alan kullanım bedeli ortaya çıkar.

Diğer taraftan %70’lik kullanım yani 7000 TL toplam enerji miktarına bölünür. Bu da 7000/7000 den kWh başına 1 TL’lik bir miktara tekabül eder. Tüm bu verilerden yola çıkarak 100 metrekarelik kullanım alanı olan ve 500 kWh enerji tüketimi olan bir paydaşın ısınma faturası 100×3=300 TL ortak kullanımdan 500×1=500 TL bireysel kullanımdan toplam 300+500=800 TL olur.

Hesaplama yapılırken yönetmeliğin uygulanmadığı istisnai durumlar da söz konusu olabilmektedir. Ön ödemeli ısı sayacı sisteminin kullanıldığı durumlarda yönetmeliğin 8. maddesi kullanılmaz.

Yönetmelikte ölçüm şirketleri ile ilgili standartlar

Merkezi ısı paylaşım yönetmeliğinin 10. maddesi bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri ile ölçüm şirketlerinde bulunması gereken kriterler sıralanmıştır. Bu şirketlerin belirlenen kriterlere uygun olup olmadığının denetimi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğuna verilmiştir. Örnek vermek gerekirse yetki belgesini alan şirket en geç 18 ay içinde ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olduğunu gösteren belgeyi alarak onaylı örneğini Bakanlığa bildirmesi gerekmektedir.

Yine yönetmeliğin 10. maddesi devamında şirketler yetkilendirildikleri il sınırları içerisinde ticari faaliyetlerini sürdürebilirler. Yetkilendirilmiş şirketin bulunmadığı illerde ise bir şirkete yetki verilinceye kadar, başka bir ilde yetkilendirilmiş ölçüm şirketi, aynı yetki belgesi ile şube açarak ticari faaliyetlerini sürdürebilir. Yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde açılan şubeler ile ilgili bilgiler faaliyete başlanılan tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.

Enerji payları belirlenemeyen ve gider paylaşım belgesi düzenlenemeyen haller

Isı pay ölçer sisteminde kullanılan bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebeple ölçüm işleminin yapılamaması durumlarında ise faturalar söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki dönemlerindeki tüketimleri temel alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince belirlenir. Bu durumla ilgili düzenleme yönetmeliğin 11 maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir.

Kanuni düzenlemede yer alan standartların yakalanmasında ve sistemin sorunsuz bir şekilde çalıştırılarak bağımsız kullanıcılara adil bir faturanın sunulmasında Uludağ Enerji olarak her zaman yanınızdayız.

Uludağ Enerji ile Güvenilir Isı Pay Ölçer Sistemleri

Herkesin yalnızca tükettiği kadar ödediği, ısıtma maliyetlerinin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlama konusunda, Uludağ Enerji olarak, ürünlerimizin garantisini vermekteyiz. Qundis ısı pay ölçer, Siemens ısı pay ölçer, Techem ısı pay ölçer, Brunata ısı pay ölçer, Daf Enerji ısı pay ölçer, Engelmann ısı pay ölçer markaları ile hizmet veriyoruz. Hem apartman ısı sayacında hem de yenilikçi ısı pay ölçerler ile her kiracının enerji faturası, ilgili yönetmeliğe uygun olarak, ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Sistemlerimiz, kuruluma uygun bir esneklik sunar ve paydaşların enerji faturalarını adil bir şekilde almalarına olanak tanır. Ayrıca bina ve tüm site genelinde merkezi veya bölgesel ısıtmada size güven ve şeffaflık sağlar.

Isı pay ölçerlerimiz aracılığı ile kiracılar yasal ve takip etmesi kolay faturalar alır. Ayrıca doğru faturalandırma ile herhangi bir yanlışlığa imkân tanımıyoruz.

Sunduğumuz ısıtma maliyet sayaçları ileri teknolojiye dayalıdır ve optimizasyon süreçlerinden geçmiştir. Dolayısıyla her ısıtma periyodunda güvenilir ve hassas ölçüm sonuçları sağlar.

(Sunduğumuz cihazların çeşitli kalite özellikleri hakkında BURADAN bilgi edinebilir ve ısı pay ölçerlerimizin mükemmel rahatlığından yararlanabilirsiniz.)