Isı Sayacı Kullanan Apartman Yöneticileri, Periyodik Muayene İçin Bu Tarihi Kaçırmayın!

Bilindiği üzere; ısı sayacı (kalorimetre), merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan ve tüketilen toplam enerjiyi hesaplayarak, her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamaya yarayan bir ölçü aletidir.

 

6 Temmuz 2018 tarihinde çıkarılan 30470 sayılı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, ısı sayaçlarının (kalorimetre) belirli aralıklarla muayene edilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu yönetmelik esasında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayandırılmaktadır. Bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmeyenler kanunun 15 maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılır.

Yönetmeliğe Göre Muayene Çeşitleri Nelerdir?

Yönetmeliğe göre ısı sayaçları;

  • İlk muayene
  • Periyodik muayene
  • Ani muayene
  • Şikâyet muayenesi
  • Stok muayenesi

olmak üzere, beş farklı şekilde muayeneye tabi tutulabilir.

Bu yönetmelikle ilgili detayları ve muayene türlerinin ne ifade ettiğini öğrenmek için Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin Taraflara Yüklediği Sorumluluklar adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Bu yazımızda yukarıda sayılan muayene çeşitlerinden periyodik muayeneyi inceleyeceğiz.

Sayaçlarda Periyodik Muayene Nedir?

Yönetmeliğin 8. maddesine göre periyodik muayene, “Belli sürelerde olmak üzere sayaçlar için yapılan genel muayene” olarak tanımlanır.

Ülkemizde ısı sayaçları için öngörülen periyodik muayene süresi 5 (beş) yıldır. Burada süre tarih olarak değil, yıl olarak izlenir. Tarihe bakılmaksızın, sayacın damgalandığı yıl birinci yıl olarak kabul edilir ve beş yıllık süre başlamış olur.

 

Kullanıcıların, sayaçların periyodik muayenesini yetki belgeli servislere yaptırmaları gerekmektedir.

 

Isı sayacı kullanıcıları, periyodik muayene süresinin dolduğu seneyi takip eden yılda 1 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında, servislere müracaat etmeleri gerekmektedir. Muayene için son tarih ise servis müracaatın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihidir. Müracaatı kabul edilen kullanıcılara müracaat tarihini belirten bir belge verilir. Bu belge, servis tarafından muayene işlemi yapılana kadar geçen sürede kullanıcıları cezai işlemlere karşı korur.

 

Sayaçların süresi içinde muayene edilmediğinin anlaşılması halinde, servis tarafından bu durum belgelenir. 3 nüsha olarak düzenlenecek tutanağın birer adedi servis ve kullanıcıda kalırken; diğer nüsha, cezai işlemlerin başlatılması için ilgili il müdürlüğüne gönderilir.

Sayaçlarda Periyodik Muayene Yaptırmamanın Cezası Nedir?

Ölçüler ve Ayar kanununun 15. maddesi uyarınca, ısı sayaçlarından damgasız (muayene sonucu doğru ölçüm yaptığı anlaşılan ürünler damgalanır) olan veya damgası bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletlerini kullananlara, kullanım alanına göre 500 TL’den 10.000 TL’ye kadar idari para cezası kesilir ve cihazlara da el konulur.

Bu kanun kapsamında, ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişilere de işin niteliğine göre 200 TL den 2.000 TL’ye kadar idari para cezası kesilir.

Yine yetki belgesi olmadan bu kanun kapsamına giren ölçü aletlerinin tamir ve muayenelerini yapan kişilere 2.000 TL den 10.000 TL’ye kadar idari para cezası verilir.

İdari para cezaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın İl Müdürlüklerince uygulanır.

Periyodik Muayene Ücreti Kim Tarafından Karşılanır ?

Periyodik muayene sırasında oluşacak masraflar ile muayene ücreti kullanıcılar tarafından karşılanır.

Sonuç olarak; ısı sayacı kullanan apartman yöneticilerinin kullandıkları sayaçların muayene tarihlerini kontrol ederek süresi içinde (1 Ocak-28 Şubat arasında) yetkili firmadan randevu oluşturması ve yıl içinde (31 Ocak 2023 tarihine kadar ) muayene işlemlerini yaptırarak damgalarını yenilemesi gerekmektedir.

Uludağ Enerji ailesi olarak alanında uzman kadromuz ile ısı sayaçlarınızın periyodik muayenelerini yapabilir, kullanım ömrünü doldurmuş ısı sayaçlarınızı yenileri ile değiştirebiliriz. Yine ısı sayaçlarınızı otomatik uzaktan okuma sistemimize entegre ederek, güvenle kullanabileceğiniz faturalandırma sistemimize sizi de dahil edebiliriz. Isı sayaçları muayenesi ile ilgili detaylı bilgi almak ve güncel fiyatları öğrenmek için lütfen irtibata geçin.